"DIGITALA MEDARBETARE"
Vårt erbjudande inom RPA och AI

TEKNIKSKIFTE
Både privat och inom arbetslivet blir robotar, i allt högre grad, en del av vardagen. Inom till exempel tillverkningsindustrin har man sedan länge insett potentialen med robotar och använder bland annat dem till att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter. Med hjälp av robotarna har man därmed underlättat automatiseringen och effektiviseringen av tillverkningen. Genom RPA finns nu även möjligheten att robotisera företags administrativa stöd- samt serviceprocesser.

HUR GÅR DET TILL?
Teknologin som skapat digitala medarbetare benämns ofta RPA, Robotic Process Automation. RPA innebär användandet av kraftfulla mjukvarurobotar. Robotarna utför dedikerade uppgifter i era befintliga system och applikationer. Robotarna arbetar likt en mänsklig användare, det vill säga, de speglar medarbetarnas systemhandhavande. Det betyder, till skillnad från mer ”traditionella” automatiseringsapplikationer, att RPA är ett verktyg som automatiserar era arbetsuppgifter och processer genom utnyttjandet av befintliga användargränssnitt. Det innebär konkret att roboten kan ta relevant information från en skärmbild för att därefter lägga in den i rätt fält i en annan skärmbild. Tillvägagångssättet är det samma som en mänsklig medarbetare använder för att manuellt hämta information från ett system för att därefter lägga in uppgifterna i ett annat. Det är detta manuella handhavande som automatiseras.

FÖRDELAR MED RPA
En fördel med tekniken är att robotarna inte behöver ”integreras” i traditionell bemärkelse. En annan fördel är att lösningen snabbt är i drift. Snabbheten uppnås framförallt på grund av att RPA direkt tar informationen från era applikationers skärmbilder och gränssnitt. Ytterligare en fördel är att RPA minimerar involverandet av till exempel externa ERP-leverantörer samt interna IT-avdelningar. 

RPA kan även användas för att sy ihop och svetsa samman relevant information i organisationer och företag. RPA behöver inte endast innebära automatisering av arbetsuppgifter, utan kan likaväl fungerar som en intelligent brygga mellan bolaget och dess betydelsefulla intressenter, så som: kunder, leverantörer samt medarbetare. RPA används vanligtvis också som integration mellan väsentliga: system, processer, aktiviteter och rutiner. Rätt använt är RPA, med andra ord, ett verktyg som säkerställer att rätt information återfinns på rätt plats, vid rätt tidpunkt samt till rätt kvalitet.
Nedan följer fler exempel på fördelar med RPA:

”Om begreppet robotar, och i synnerhet RPA, är svårt att förstå och förhålla sig till, tänk istället på det som ”digital arbetskraft”. Det handlar alltså i första hand inte om system. RPA ersätter inte era befintliga system utan det ersätter personen som använder systemen.”

VARFÖR PSPROVIDER?
PS Provider har en omfattande erfarenhet från standardisering, utveckling och automatisering av stödprocesser i större företag och organisationer. Det är nu möjligt att automatisera rutiner, arbetsuppgifter och processer snabbt samt kostnadseffektivt. PS Provider har unika kontakter med ”rätt” leverantörer och aktörer i branschen. PS Providers grundare har också under de senaste 22 åren nästan uteslutande genomfört olika typer av processförbättringsprojekt mot flera av Nordens största koncerner, förvaltningar, kommuner och organisationer. Fokuseringen har gett PS Provider unika erfarenheter, kunskaper samt fördelar på marknaden.

Kontakta oss idag för att lära er mer om hur Ert företag eller organisation skulle kunna utvecklas genom att införa digitala medarbetare!