Pär Hedin

Pär har en Master of Science in Business and Economics från Lunds universitet och närmare tjugo års erfarenhet som konsult inom organisationsutveckling, verksamhetsstyrning och processförbättring. Pär har arbetat med organisationsfrågor och förändringsåtgärder i mer än 100 olika organisationer och har bl a erfarenhet från etablering av Shared Service Center från ca 25 olika företag och organisationer. Pär har även genomfört större processutvecklingsprojekt i ca 50 svenska och internationella organisationer. Förutom detta har Pär omfattande erfarenhet från verksamhetsstyrning och uppföljning (t ex Balanced Scorecard, ABC/M) från ett stort antal organisationer. Pär har även varit rådgivare vid upphandling och implementation av ekonomi- och affärssystem inom de flesta branscher och verksamheter. Pär är ofta anlitad som föreläsare vid seminarium och konferenser både internationellt och i Sverige inom områden som t ex outsourcing och Shared Service Centers (tidigare även ofta anlitad föreläsare inom ABC-kalkylering, Process Management, Performance Measurement och Balanced Scorecard). Intervjuad och citerad i affärspress kring ovanstående ämnen vid ett flertal tillfällen. Förutom konsulterfarenheten har Pär varit delaktig vid uppstart och utveckling av ett flertal verksamheter, bl a inom outsourcing. Vid sidan av arbetet har Pär stort fokus på familj, vänner samt sport och träning i alla dess former (både som utövare och ledare), framförallt är Pär en dedikerad surfare sedan 30 år tillbaka, de senaste åren är det framförallt kitesurfing som tar upp en stor del av Pärs fritid.