Martin har en magisterexamen i internationell ekonomi från Lunds universitet och närmare 15 års erfarenhet som konsult inom organisationsutveckling, verksamhetsstyrning och processförbättring. Martin har arbetat med organisationsfrågor och förändringsåtgärder i mer än 80 olika organisationer. Bl a erfarenhet från etablering av Shared Service Center från ca 25 olika företag och organisationer. Martin har genomfört transformations- och processutvecklingsprojekt i ca 50 svenska och internationella organisationer. Martin har erfarenhet av ett stort antal branscher ex: Offentlig sektor, Energi, Transport & Logistik, Tjänsteföretag, Förpackningsindustri, Livsmedel, Tillverkning, Skog och Massa, Telecom, Medicinteknik, Vård, Textil och Media. Martin är ofta anlitad som mentor till Service Center Chefer och har arbetat som uthyrd Business Development Manager i anslutning till genomfört projekt inom större livsmedelskoncern. Vid sidan av arbetet ägnas tiden åt aktiviteter på havet och i skogen.