Göran Ekström

Göran har en Master of Science in Business and Economics från Lunds universitet och har arbetat knappt 10 år inom finanssektorn på SEBs investmentbank Enskilda, både i Stockholm, London och Frankfurt. Arbetet innebar initialt analys av aktier/företag för att senare och till största delen av tiden vara försäljning till institutionella kunder och storföretag. Göran har haft en liknande roll inom PS Provider och delar idag tiden mellan försäljning, administration och viss konsulting inom organisationsutveckling, verksamhetsstyrning och processförbättring, med fokus på stödfunktioner inom både privata och offentliga organisationer. Har arbetat med organisationsfrågor och förändringsåtgärder i mer än 20 olika organisationer. Bl a erfarenhet från etablering av Gemensamma servicefunktioner/ Shared Service Centers från olika företag och organisationer. Varit delaktig i transformations- och processutvecklingsprojekt i ca 15 svenska och internationella organisationer. Vid sidan av arbetet har golf och skidåkning (i alla dess former) alltid stått i centrum för Göran.