BESLUTSUNDERLAG

Känner ni igen er i nedanstående påståenden?

Kraftig tillväxt eller nerdragning gör att efterfrågan på stödjande funktioner växer i otakt med den övriga organisationen. I synnerhet gäller detta ekonomi, HR och IT avdelningen.
Många företag ligger efter med uppgraderingar. Systemlösningar börjar upplevas som omoderna. Det blir dyrt att utveckla nya funktioner och anpassa systemet ytterligare eftersom versionen börjar bli gammal.

Arbetet på ekonomiavdelningen baserar sig på gamla och förlegade rutiner vilket gör att effektiviteten är låg. Investering i ny teknik har nerprioriterats de senaste åren

PS Provider stödjer kunder i skapande av beslutsunderlag inför ett sourcingbeslut. Detta innebär bland annat:

• jämförelse mellan intern kostnad och effektivitet mot externa sourcingalternativ
• ta fram olika handlingsalternativ
• skapa en strategi och plan för vägen framåt efter beslut
• vilka effekter man kan förvänta sig av ett sourcingbeslut