ETABLERA SHARED SERVICE CENTER

Med utgångspunkt i vår mångåriga erfarenhet stödjer PS Provider sina kunder med att etablera och utveckla Shared Service Centers utifrån en väl beprövad modell oavsett om det rör sig om en specifik process eller ett fullskaligt center inom områden som Ekonomi, HR, IT och Inköp. Vi tillhandahåller stöd genom hela förändringsarbetet, från förstudie och business case via analys, design, genomförande till fortsatt kontinuerlig optimering.

 

Har ni funderingar på att utveckla era stödfunktioner? Behöver ni höja servicenivån och effektivisera era processer? Har ni behov av att förändra era stödprocesser för att möta omvärldens ökande krav och behov? 

 

Har ni det känner ni troligtvis igen er i ett eller flera av följande påståenden:

  • Det finns ingen kritisk massa eller skalfördelar i organisationen. Olika koncernbolag har olika system, rutiner och kompetenser för att hantera samma processer.  Detta medför att endast en bråkdel av de potentiella skalfördelarna utnyttjas.
  • Spridningen gör verksamheten svår att överblicka och det går åt mycket resurser för kontroller, felhantering och konsolidering.
  • En konsekvens av spridningen är att de administrativa processerna inte är optimerade, standardiserade eller dokumenterade.
  • Förhållandet mellan de tjänster som era stödfunktioner levererar och de förväntningar som den övriga organisationen har stämmer ej överens.
  • Gränssnitt, roller och ansvarförhållanden mellan stödfunktionen och verksamheterna är otydliga, otillräckligt definierade samt bristfälligt dokumenterade.