"DIGITALA MEDARBETARE"

RPA (Robotic Process Automation) och AI

Branscher som t ex tillverkningsindustrin har sedan länge insett potentialen och använt robotar för att automatisera, effektivisera och öka kvaliteten i processer genom att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter. Nu finns möjligheten att göra samma sak i administrativa stödprocesser. Teknologin som har gjort detta möjligt kallas RPA, Robotic Process Automation, och innebär att man utnyttjar förhållandevis enkla s k ”mjukvarurobotar” som utför uppgifter i befintliga system på samma sätt som en mänsklig användare skulle gjort. Det betyder att till skillnad från ”traditionella” applikationer så är RPA ett verktyg som hanterar och automatiserar arbetsuppgifter och processer genom att utnyttja befintliga användargränssnitt och därmed inte behöver ”integreras” i traditionell bemärkelse. Eftersom RPA använder de befintliga applikationernas gränssnitt för att automatisera rutiner och processer kan lösningarna vara i drift på en bråkdel av den tid det tar att involvera ERP-leverantörer eller den interna IT-avdelningen.

RPA
AI, artificiell intelligens
De främsta fördelarna med RPA är:
  • Låg kostnad - En robot kostar en bråkdel av en mänsklig resurs och kan arbeta 24/7/365.
  • Hög och jämn kvalitet - En robot räknar inte fel och därmed elimineras risken för den ”mänskliga faktorn”. Om mjukvaruroboten stöter på ett problem eller en situation som den inte programmerats för eskaleras ärendet till en medarbetare enligt en förutbestämd process.
  • Skalbarhet – Genom att använda RPA kan man avropa exakt så mycket resurser som man behöver vid varje givet tillfälle.
  • Högre värde i leveransen - Skapar möjligheter för medarbetarna att fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter samt att arbeta med att utveckla processerna ytterligare och leverera ett högre värde till verksamheten.
  • Snabbt införande – RPA kan införas på en bråkdel av den tid som det tar att automatisera en process med hjälp av traditionella system och verktyg.

”Om begreppet robotar, och i synnerhet RPA, är svårt att förstå och förhålla sig till, tänk istället på det som ”digital arbetskraft”. Det handlar alltså i första hand inte om system. RPA ersätter inte era befintliga system utan det ersätter personen som använder systemen.”

PS Provider har en omfattande erfarenhet från utveckling och automation av stödprocesser i större företag och organisationer. Genom RPA kan vi nu hjälpa våra kunder att ta nästa steg i sitt förbättringsarbete och automatisera processer till en väsentligt lägre kostnad och en bråkdel av implementationstiden jämfört med traditionella metoder.

PS Provider kan erbjuda följande stöd inom RPA och AI:
Genom samarbeten med ledande systemleverantörer inom RPA och AI kan vi erbjuda bästa tänkbara produkter samt utbildning och implementationsstöd under er resa mot ökad robotisering. Exempel på våra tjänster:
  • Rådgivning/processkartläggning för att identifiera vilka rutiner och processer som är lämpliga att automatisera.
  • Framtagande av business case och underlag inför beslut.
  • Projektledning, utbildning och utvecklingsstöd under införandet.
  • Presentationer och inspirationsföreläsningar för att sprida kusnkapen inom Er organisation eller företag.
Kontakta oss idag för att lära er mer om hur Ert företag eller organisation skulle kunna utvecklas genom att införa digitala medarbetare!