UPPHANDLING

Varför är upphandling och implementation av affärssystem så svårt? Några av de frågor som kunderna ofta ställer till oss som rådgivare är:

  • Hur mycket pengar och resurser kommer projektet att förbruka?
  • Hur stora störningar kommer projektet att orsaka i verksamheten?
  • Vilka är de bästa genvägarna till att lyckas?


Du som kund gör en upphandling mellan vart sjunde och femtonde år, medan leverantören gör åtskilliga varje år. Din personal har av naturliga skäl en begränsad kunskap om hur en upphandling samt införande av ett affärssystem bör genomföras. Det underlättar knappast projektet att affärssystemsleverantören i sin tur, har en begränsad kunskap om din specifika organisation och verksamhet. Sammantaget innebär detta, att det är svårt att veta hur stora de interna och externa kostnaderna kommer att bli i slutändan.

Genom att du väljer att arbeta med PS Provider ser du till att:

  • Avtal och projektplaner är rimliga och motsvarar det som er verksamhet kräver.
  • Kritiskt värdera affärssystemsleverantörernas uppskattningar avseende bland annat teknik, infrastruktur, integration, anpassningar och licenser.
  • Den interna och externa resursåtgången är korrekt och följer den uppgjorda
    planeringen.