AVTAL

Hur kommer det sig att avtalet inte upplevs som en förlängning av leverantörens säljpresentation? Varför är avtalet i grunden så leverantörsvänligt?

Att handla upp ett affärssystem är en stor och komplex affär, där du som kund, bland annat, skall klara av att utvärdera och slutligen avtala om tre skilda delar:

  • Systemets funktion och kapacitet ska bedömas utifrån verksamhetens krav och behov.
  • Implementeringsprojektet ska utvärderas tillsammans med leverantörens och kundens kapacitet att utföra projektet.
  • Det framtida förhållandet med support & underhåll ska utvärderas.

Komplexiteten gör att du som kund har svårt att komma med egna idéer och förslag om väsentliga förändringar i avtalet. Förfarandet resulterar i att du hamnar i ett ofördelaktigt förhandlingsläge.

Som oberoende rådgivare hjälper PS Provider dig att förhandla fram fördelaktiga villkor och konkurrenskraftiga priser. Vi säkerställer att du erhåller ett fördelaktigt huvud-, support- och underhållsavtal. För att ert företag skall erhålla bästa möjliga villkor utgår PS Provider från våra egna kundanpassade avtalsmallar.