ANALYS/BESLUTSUNDERLAG

Ligger ni, som det stora flertalet företag, efter med uppgraderingar? Börjar systemlösningen upplevas som omodern? Är det möjligtvis så att ni inte längre tillhör leverantörens prioriterade kundsegment? Tillhör ni det stora flertalet av kunder som påverkats av den stora omstruktureringen i branschen?

Ni som kunder har flera stora utmaningar att hantera angående verksamhetens behov av kritiska system. Exempel på frågor som ni behöver få besvarade listas nedan.   

  • Stödjer systemen verksamhetens naturliga flöden, processer och rutiner?
  • Är utdata tillfredsställande samt av tillräckligt hög kvalitet för att ni skall klara av att fatta korrekta beslut?
  • Är den totala kostnaden av ert systemägande - inklusive löpande support, uppdateringar och underhåll - konkurrensmässig?

Vad  finns det för lösningar på situationen ovan?

Skall ni uppgradera, ersätta kritiska system eller rent av byta hela affärssystemet? Eller skall ni ligga kvar i existerande miljö och endast uppgradera användargränssnittet? Frågorna är många, likväl högst väsentliga.  PS Provider hjälper dig som oberoende rådgivare att hitta rätt i den komplexa situation som du befinner dig i.