RÅDGIVNING AFFÄRSSYSTEM

Det finns åtskilliga fördelar med att samarbeta med PS Provider.

PS Provider är en oberoende rådgivare till våra kunder. Det innebär att PS Provider är fullständigt fristående samtliga leverantörer av affärssystem. Vi säljer ingen mjukvara, vi utför ingen applikationskonsulting och vi säljer inga marknadsundersökningar.

PS Providers höga affärsetik resulterar i att vi fullt ut kan koncentrera oss på att optimera varje kunds enskilda uppdrag.  Inom affärsområdet upphandling erbjuder PS Provider:

  • Utredning, analys och framtagande av beslutsunderlag inför en förestående systemförändring.
  • Rådgivning och stöd under delar eller hela projektet från förstudie till implementering.
  • Djup och bred kunskap vid skapande och nytecknande av ERP-, support- och underhållsavtal.

Analys/beslutsunderlag

Upphandling