PROCESSER - "END-TO-END"

Vi på PS Provider har arbetat med processutveckling under snart två decienner. Vi vet vilken enorm potential som finns när man lägger ett processperspektiv på förändringarbetet. Ett viktigt fundament i vårt angreppssätt är att vi alltid har ett "end-to-end"- perspektiv på processerna, dvs från ax till limpa. Vår erfarenhet visar att de största effektiviseringarna av stödprocesser ofta sker genom att beteenden förändras i andra delar av organisationen som resulterar i omfattande förbättringar inom t ex ekonomifunktionen. Några av de nyckelområden som vi arbetar med är standardiserng, automatisering, ökad självservice, differentierade flöden och värdeanalyser

Tack vare PS Providers erfarna verksamhetskonsulter och specialister på processer, organisation, IT-system, styrsystem, projekt- och förändringsledning, kan du få hjälp med alla aspekter av processutveckling, från dokumention av flöden till förändring av hela verksamheten.