Benchmarking och mått

 

Känner du igen dig i ett eller flera av följande påståenden:

 • Du och din personal upplever att ni endast utnyttjar en bråkdel av
  affärssystemets alla funktioner och möjligheter.
 • Som ett resultat av kronisk tidsbrist har ni inte kunnat optimera era
  administrativa processer, vilket medfört att ni hanterar nästan samtliga ärenden
  (oavsett hög eller låg volym, komplext eller enkelt) på ett likartat sätt.
 • Det råder ett otydligt förhållande mellan de tjänster som dina stödfunktioner
  levererar och de förväntningar som den övriga organisationen har. De har intesällan orimliga och felaktiga krav på er som internleverantör.
 • På grund av den ständiga resursbristen har ni fortfarande inte hunnit
  dokumentera och kvalitetssäkra era processer och rutiner och är därmed
  känsliga för förluster av nyckelpersoner.

 

PS Providers benchmarkingtjänst hjälper er att:

 • Ta ett helhetsgrepp på styrning, organisation, processer och systemstöd för
  administrationen och minska den interna resursåtgången.
 • Utnyttja de möjligheter till automatisering som ert affärssystem erbjuder.
 • Erbjuda era interna kunder en högre servicenivå genom tydliga roller mellan er
  som intern leverantör och den övriga organisationen.