PROCESSUTVECKLING

Stödfunktioner inom företag och organisationer är utsatta för ett hårt tryck att anpassa sig till allt snabbare svängningar i omvärlden,  ökande krav från ägare, skärpta myndighetskrav samt större och större efterfrågan på stöd från kärnverksamheten. T ex måste ekonomi och HR-funktioner kontinuerligt arbeta med att bli mer kostnadseffektiva och samtidigt förbättra förmågan att stödja strategiskt och operationellt beslutsfattande.

Inom området processutveckling bistår PS Provider dig som kund med projektledning, metod och genomförandestöd vid skapande, analys och effektivisering av stödprocesser oavsett om dessa är organiserade i ett Shared Service Center eller inte.

Processkartläggning

Processutveckling "end-to-end"