BEST PRACTICE

Det avslutande metodblocket i 3SI är "Best practice", dvs varje år väljs ett par olika områden ut som de deltagande organisationerna vill fokusera extra på. Det finns tre huvudsakliga källor från vilka urvalet av "Best practice"-områden baseras på:
Mognadsgradsstudien - I samband med mognadsgradsstudierna identifieras intressanta ofta utvecklingsområden som är gemensamma för flertalet av deltagarna.
Nyckeltal - När nyckeltalen analyseras och jämförs så framkommer det problem eller utvecklingsområden som deltagarna vill fokusera extra på för att förbättra till nästa års mätning.
Omvärldsanalyser - Det händer hela tiden en rad olika saker i omvärlden som påverkar SSCs på olika sätt. Utifrån PS Providers mångåriga erfarenhet och omfattande nätverk så väljs aktuella områden ut för att nätverksdeltagarna hela tiden ska ha total koll på vilka de huvudsakliga trenderna är för tillfället.
Under en gemensam tvådagarskonferens diskuteras och fördjupas de utvalda "Best practice" områdena. Dessa nätverksmöten brukar bestå av en kombination av speciellt inbjudna externa föreläsare som beskriver hur deras organisationer har hanterat ett specifikt problem eller utvecklingsområde samt djuplodande gruppdiskussioner där nätverksdeltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och lära sig av varandra.