FÖRDELAR BPO

Vad är fördelarna med att lägga ut ekonomi- och HR-funktionen till PS Provider?

För det första elimineras fel och ineffektiva rutiner, så att det löpande ekonomiarbetet alltid fungerar friktionsfritt. För ditt företag är det ett sätt att öka kostnadskontrollen och göra besparingar.

För det andra får du en ekonomiavdelning som hela tiden strävar efter att förbättras, vilket innebär att din ekonomifunktion utvecklas i takt med din verksamhet. Du får tillgång till ekonomisk expertis och moderna systemlösningar och kan spara in på utgifter för licenser och övriga IT-kostnader.

För det tredje får ditt företag ett effektivt affärsstöd. Vår tjänst omfattar bland annat modeller och system för att hantera redovisning av projekt, tid och resor, utöver det centrala ekonomisystemet. Vad gäller rapportering har PS Provider utifrån lång erfarenhet tagit fram modeller som garanterar att du alltid får tillgång till de beslutsunderlag som behövs i just din verksamhet. Detta gör det möjligt för ditt företag att alltid fatta rätt beslut, vilket i förlängningen kan skapa förutsättningar för ett förbättrat resultat