VÅRA TJÄNSTER

PS Provider bistår våra kunder med metodstöd, projektledning och projektresurser för etablering, utveckling och effektivisering av administrativa stödprocesser inom samtliga områden. Vår absoluta specialitet är processer inom större ekonomi- och HR funktioner.

Med utgångspunkt i vår mångåriga erfarenhet stödjer vi även våra kunder med att etablera och utveckla Shared Service Centers utifrån en väl beprövad modell oavsett om det rör sig om en specifik process eller ett fullskaligt center inom områden som Ekonomi, HR, IT och Inköp. Vi tillhandahåller stöd genom hela förändringsarbetet, från förstudie och business case via analys, design, genomförande till fortsatt kontinuerlig optimering.


Vi arbetar även med införandet av "digitala medarbetare", s k RPA (Robotic Process Automation), dvs att automatisera processer med robotar. Denna typ av automatisering kan ske på en bråkdel av den tid och kostnad samt utan att involvera ERP-leverantörer eller den interna IT-avdelningen, som det innebär att effektivisera processerna på traditionellt sätt. Inom detta område så erbjuder vi allt från förstudier och analyser till utbildning och implementering av robusta systemlösningar som ger Er tillgång till obegränsad mängd "digitala medarbetare".

Som oberoende rådgivare hjälper PS Provider dig med upphandling och implementation av affärssystem. Vi genomför bland annat analyser och skapar beslutsunderlag inför en förestående systemförändring. När det finns behov av extern projektledning och uppgradering av affärssystem som bistår vi dig med det. PS Provider har även en djup och bred kunskap kring framtagande och nytecknande av affärssystem- , support- och underhållsavtal.

Sourcing Advisory innebär att PS Provider stödjer dig i processen att lägga ut hela eller delar av din ekonomi-, HR- och IT-funktion. Vår tjänst består bland annat av skapande av beslutsunderlag, urval och upphandling av sourcingalternativ, skapande av Service Level Agreements (SLA) samt framtagande av kundanpassade outsourcingavtal.

Vi erbjuder allt från kartläggning till utveckling och optimering "end2end"

Allt inom etablering, drift och optimering av Shared Service Centers.

Automatisera processer kostnads-effektivt med "digitala medarbetare

Projektledning vid upphandling, kravställning, avtal och införande

Deltag i nätverk och jämför processer med dem som är "bäst i klassen"

Förstudier, business case och stöd vid överföring till outsourcingpartner