Prosessutvikling “end-to-end”

 

Vi i PS Provider har arbeidet med prosessutvikling i nesten to tiår. Vi kjenner til det enorme potensialet som eksisterer når du legger til et prosessperspektiv på endringsarbeidet. Et viktig fundament for vår tilnærming er at vi alltid har et “end-to-end”-perspektiv på prosessene, det vil si fra start til slutt. Vår erfaring viser at den største driftseffektiviseringen av støtteprosesser ofte skjer ved adferdsendringer i andre deler av organisasjonen som resulterer i betydelige forbedringer på områder som for eksempel økonomifunksjonen. Noen av de viktigste områdene vi jobber med er standardiserng, automatisering, økt egenbetjening, differensierte strømmer og verdianalyser.

Takket være PS Providers erfarne bedriftsrådgivere og spesialister på prosesser, organisasjon, IT-systemer, styringssystemer, prosjekt- og endringsledelse, kan du få hjelp med alle aspekter av prosessutvikling, fra dokumentasjon av strømmer til endring av hele virksomheten.