Benchmarking og målinger

 

Kjenner du deg igjen i ett eller flere av følgende utsagn?

  • Du og dine ansatte føler at dere utnytter bare en brøkdel av alle funksjonene og mulighetene til forretningssystemet.
  • Som et resultat av kronisk mangel på tid har dere ikke vært i stand til å optimalisere administrative prosesser, noe som gjør at dere håndterer nesten alle oppdrag (enten stort eller lite volum, komplekse eller enkle) på en lignende måte.
  • Det er en uklar sammenheng mellom tjenestene dine støttefunksjoner leverer og forventningene resten av organisasjonen har. De har ofte urimelige og urettmessige krav til deg som internleverandør.
  • På grunn av konstant mangel på ressurser har du fortsatt ikke hatt tid til å dokumentere og kvalitetssikre prosesser og rutiner, og er dermed sårbar for tap av nøkkelpersoner.

 

PS Providers benchmarkingtjenester hjelper deg til å:

  • Ta et helhetlig grep om styring, organisering, prosesser og systemstøtte for administrasjon og redusere internt ressursforbruk.
  • Benytte deg av mulighetene for automatisering som forretningssystemet tilbyr.
  • Tilby dine interne kunder en høyere grad av service gjennom klar rollefordeling mellom deg som en intern leverandør og resten av organisasjonen.