Utvikling av støtteprosesser

 

Støttefunksjoner i bedrifter og organisasjoner utsettes for mye press for å tilpasse seg stadig raskere endringer i omverdenen, økende krav fra eiere, strengere myndighetskrav og større og større etterspørsel etter støtte fra kjernevirksomheten. For eksempel må økonomi- og HR-funksjoner jobbe kontinuerlig med å bli mer kostnadseffektive og samtidig forbedre evnen til å støtte strategiske og operasjonelle beslutninger.

På området Utvikling av støtteprosesser bistår PS Provider deg som kunde med prosjektledelse, metodikk og gjennomføringsstøtte ved etablering, analyse og effektivisering av støtteprosesser, enten de er organisert i et Felles Servicessenter eller ikke.