Beslutningsgrunnlag

 

Kjenner du deg igjen i utsagnene nedenfor?
Sterk vekst eller nedbemanning gjør at etterspørselen etter støttefunksjoner vokser i utakt med resten av organisasjonen. Spesielt gjelder dette økonomi-, HR- og IT-avdelingen.
Mange selskaper ligger etter med oppgraderinger. Systemløsninger begynner å føles utdaterte. Det vil være kostbart å utvikle nye funksjoner og tilpasse systemet videre, fordi versjonen begynner å bli gammel.

Arbeidet i økonomiavdelingen er basert på gamle og utdaterte rutiner, noe som betyr at effektiviteten er lav. Investering i ny teknologi er blitt nedprioritert de siste årene.

 

PS Provider støtter kunder i etableringen av beslutningsgrunnlag før en sourcingavgjørelse tas. Dette innebærer blant annet:

• sammenligning mellom interne kostnader og effektivitet mot eksterne sourcingalternativer
• utvikling av handlingsalternativer
• utvikling av strategi og plan for veien videre etter en beslutning
• analyse av hvilke effekter som kan forventes av en sourcingavgjørelse