Avtaler

 

Hvordan har det seg at avtalen ikke blir oppfattet som en forlengelse av leverandørens salgspresentasjon? Hvorfor er avtalen i utgangspunktet så leverandørvennlig?

Å anskaffe et ERP-system er en stor og kompleks sak hvor du som kunde blant annet, skal kunne vurdere og til slutt inngå en avtale om tre atskilte deler:

 

  • Systemdrift og kapasitet skal vurderes ut fra virksomhetens krav og behov.
  • Implementeringsprosjektet skal bli evaluert sammen med leverandørens og kundens evne til å gjennomføre prosjektet
  • Det fremtidige forholdet til support og vedlikehold skal vurderes

 

Kompleksiteten betyr at du som kunde har problemer med å komme med egne ideer og forslag til vesentlige endringer i avtalen. Prosessen resulterer i at du kommer i en ugunstig forhandlingsposisjon.

Som uavhengige rådgivere hjelper PS Provider deg med å forhandle frem gunstige vilkår og konkurransedyktige priser. Vi sørger for at du får en gunstig hoved-, support- og vedlikeholdsavtale. For at din bedrift skal få best mulige betingelser går PS Provider ut fra våre egne tilpassede avtalemaler.