Analyse/Beslutningsgrunnlag

 

Ligger du, som det store flertallet av bedrifter, etter med oppgraderinger? Begynner systemløsningen å oppfattes som utdatert? Er det kanskje slik at du ikke lenger hører til leverandørens prioriterte kundesegment? Tilhører du det store flertallet av kunder som er berørt av den betydelige omstruktureringen av bransjen?

Dere, våre kunder, har flere store utfordringer å hanskes med når det gjelder virksomhetens behov for kritiske systemer. Eksempler på spørsmål som du trenger å få besvart, er oppført nedenfor.

  • Støtter systemene virksomhetens naturlige strømmer, prosesser og rutiner?
  • Er utdataene tilfredsstillende og av tilstrekkelig høy kvalitet til at du vil være i stand til å ta riktige beslutninger?
  • Er den totale kostnaden for ditt systemeierskap – inkludert løpende støtte, oppdateringer og vedlikehold – konkurransedyktig?

Hva er løsningene på ovennevnte situasjon?

Skal du oppgradere, erstatte kritiske systemer eller rett og slett bytte ut hele forretningssystemet? Eller vil du forbli i det eksisterende miljøet og bare oppgradere brukergrensesnittet? Spørsmålene er mange, men helt nødvendige. PS Provider hjelper deg som uavhengig rådgiver til å handle riktig i den komplekse situasjonen som du er i.