Processkartlegging

 

Grunnlaget for all prosessutvikling og forbedring er å forstå de eksisterende strømmer og prosesser i virksomheten. Ved å beskrive prosessene, dvs. hvordan manå jobber fra start til slutt uten begrensninger av operasjonelle eller organisatoriske divisjonerinndelinger, synliggjøreshet av alle arbeidsstrømmerflyter, derets potensielle problemer og mangler, og i tillegg kommer en rekke forslag til endringer og forbedringer som er utviklet i løpet avfrem allerede under kartleggingsprosessen. Følgende effekter er oppnåsdd i løpet av undersøkelsenallerede under kartleggingen:

 • Helhetssyn og oversikt over hele flyten, “"end2end”"
 • Tydelig bilde av roller og ansvar og synliggjøringhet av grensesnittet og samhandling mellom organisatoriske enheter
 • Visualisering av verdiskapende strømmer og identifisering av flaskehalser og unødvendig arbeid
 • Forslag til bedre ressursutnyttelseer, større kontroll, høyere effektivitet, bedre investeringer
 • Tiltak for å oppnå høyere kvalitet og færre feil.


Kartlegging av prosesser kan ha en rekke forskjellige formål, og det er viktig at før start å definere nøye definere hva arbeidet skal brukes til. I tillegg er det en rekke spørsmål å besvare og fallgruver å unngå:

 • Hvorfor gjør vi kartleggingen?
 • Hva er skal resultatene brukes til?
 • Hvem bør skal delta i undersøkelsen og den påfølgende analysen?
 • Hvordan finner vi ut hvor en prosess starter og hvor dent ender?
 • I hvilken ende skal vi begynne? Samlet eller med ulike arbeidsstrømmflyter?
 • Hvordan kan vi unngå at kartlegging blir sittende fast i detaljer?
 • Hvordan kan forankrer vi sikre prosessen kartene i organisasjonen?
 • Hvordan kan vi sørge for at det ikke vil væreblir enda annen et “"one-offengangs prosjekt”,er" uten men at kunnskap og metoder for vurdering kartlegging og kontinuerlig forbedring er blir overført til organisasjonen?


Når PS Provider støtter organisasjoner, dekker vi alle områder som er involvert i en endringsprosess, fra kartlegging av dagens tilnærminger arbeidsmåter til analyse og forbedring av prosesser. Vi tror også at en bred base for operasjonerforankring i virksomheten er avgjørende for et vellykket resultat.

PS Provider har mer enn 20 års erfaring i prosesskartlegging, og vi har hjulpet over hundre organisasjoner i alle bransjer og størrelser for med å identifisere kartlegge og dokumentere prosesser på en effektiv måte. Våre erfarne konsulenter arbeider med en moderne og velprøvd metode som sikrer nyttige prosess kart med riktig struktur og detaljgrader. Vi har den erfaring og kunnskap som er nødvendig for å garantere sera etn vellykket prosess kartleggingsprosjekt.