Modenhetsgrad
 

Graden av modenhet analyseres ut fra syv strategiske perspektiver med et stort antall delområder. Sammenligninger gjøres mot både PS Providers Index og internt mellom hver nettverksdeltaker. Dokumentasjonen og modellen gir et meget godt grunnlag for å formulere strategier og handlingsplaner, samt å evaluere fremgangen som er gjort for hver enkelt deltaker. I tillegg til disse fordelene er det et godt utgangspunkt for medlemmene for å forstå hverandres situasjon og utfordringer. Analysen gjennomføres ved at vi studerer og sammenligner den felles servicefunksjonens modenhetsgrad på følgende områder:

Erfaringer og kundefeedback

  • Det er betydelige økonomiske fordeler ikke bare ved å etablere, men også utvikle sin sentraliserte funksjon/SSC. Velutviklet styring, beregninger, mål og oppfølging fremmer utvikling og er ofte et forbilde for andre deler av organisasjonen.
  • Vellykket etablering gir muligheten til å sette et større fotavtrykk i virksomheten, for eksempel ved å endre økonomrollen og jobbe mer og mer “end2end”. SSC kan virkelig bli en dynamisk utviklingsressurs for hele organisasjonen, men det tar tid å bygge opp tillit og “merkevare”
  • Kontinuerlig prosessutvikling vil ikke skje av seg selv. Det krever en betydelig innsats, ikke bare i form av metodikk, men også organisasjonsmessig og kulturelt. Investeringer i dedikerte roller for håndtering av kunderelasjoner og prosessutvikling.
  • Det er viktig å etablere og tilpasse verktøy og strukturer til den fase en sentralisert funksjon/SSC er i (prismodell, SLA, mål og beregninger, styring, organisering, roller).