Nettverk Benchmarking
 

PS Provider leder et nettverk for å gjennomføre benchmarkingstudier mellom fylkeskommuner og regioner med hensyn til felles servicefunksjoners modenhetsgrad. Nettverket består av både store og små fylkeskommuner som har en interesse av å følge opp og måle sine prestasjoner og dele sine erfaringer. Hovedformålet med benchmarkingen er at fylkeskommuner/regioner skal få mulighet til å sammenligne sine felles tjenestefunksjoner med andre slik at det kan forbedre ytelsen. Hensikten med benchmarking er blant annet:

  • Ved å måle modenhetsgraden får deltakerne et kvalitativt bilde av hvor hvert SSC er, og dermed hva som kan bli bedre
  • Sammenligningen med andre aktører i bransjen gir viktig innsikt i hva det er sentralt å satse på i hver fase av utviklingen
  • Sammenligningen med den definerte omverdenen gir et bredere perspektiv på hvilke områder som bør utvikles om SSC-satsningen skal nå sitt fulle potensial


Undersøkelsen gjennomføres slik at resultater og forbedringer kan følges over tid. Videre deles erfaringer gjennom f.eks. studiebesøk medlemmene.imellom. Nettverksmøter gjennomføres 2–3 ganger i året hvor studiene blir presentert og alle deltakerne diskuterer et utvalgt emne og skaper muligheter for erfaringsutveksling. Nettverket ledes og administreres av PS Provider, som også står for metodikk, implementering (datainnsamling og analyser) og rapportering.

Metodikkbakgrunnen er basert på 3Si ® Svenskt Shared Service Index, som er produsert av PS Provider og som har tatt utgangspunkt i det store antallet SSC-prosjekter som er blitt gjennomført i løpet av de siste 15 årene. Metoden inneholder tre trinn:

  • Modenhetsgrad og utviklingsstatus
  • Nøkkeltall
  • Beste praksis (prosesser, løsninger og strukturer).