Verdivurdering Felles Servicesenter

 

Mange felles servicesentre og sentraliserte støttefunksjoner er på vei inn i en ny fase etter å ha “tatt hjem” innledende etableringsgevinster. Fokus ligger på å optimalisere prosesser, etablere en kultur som støtter kontinuerlig forbedring og fortsette å skape nye verdier for organisasjonen.

PS Provider har utviklet en modell for verdivurdering for å hjelpe bedrifter og organisasjoner til å identifisere styrker og svakheter i SSC, og gir en steg-for-steg-plan for forbedring. Vi identifiserer, analyserer og vurderer status for prosesser og organisasjonshelse. Basert på dette utvikler vi en plan som tydelig viser deg hvordan du går frem steg-for-steg for å optimalisere dine resultater.

 

Gjennomføring
PS Providers modell for verdivurdering benytter våre eksisterende metoder og mange års erfaring i etablering og effektivisering av felles servicesentre og administrative prosesser. Ved å benytte modellen får du en veldig høy leverage på etablerte verktøy og forbedringstiltak. Vårt mål er å prøve å “spole forbi” tradisjonelle metoder og gi kundene våre detaljerte og konkrete resultater for å oppnå en støttefunksjon i verdensklassen. Vår metode analyserer din servicesentermodell ut fra følgende perspektiver:

 

• Ledelse
• Organisasjon
• Prosesser
• Ansatte
• Kunderelasjoner
• Verktøy- og systemstøtte
• Kobling til overordnede mål
• Styring og kontroll.