Strategisk utvikling

 

Et stort antall bedrifter og organisasjoner har i en del år arbeidet med en Shared Service Centre-modell for sine støtteprosesser. Mange av disse synes kanskje ikke at de helt har levd opp til forventningene, eller føler seg av andre grunner nå klar til å ta neste skritt. PS Provider støtter sine kunder i utviklingen av eksisterende tjenesteenheter for å sikre at de øker sin effektivitet og oppnår sine mål, og tilbyr skalerbarhet i en ekspansjon av virksomheten. Basert på en analyse av organisasjonens status og modenhetsnivå fokuserer vi sammen med kunden på de områdene som har størst potensial for forbedring.

Utgangspunktet for et vellykket Felles Servicesenter er at det er basert på markedsforholdene (dvs. et velfungerende kunde-/leverandørforhold) som vil drive effektivitets- og kvalitetsforbedringer. Felles Servissenter er komplekse organisasjoner, først og fremst fordi de produserer og leverer avanserte tjenester, og at de ofte har et relativt stort antall kunder og motparter. I tillegg er det et tungt nettverk av interessenter (f.eks. konsernøkonomi og myndigheter) som setter krav til virksomheten. For å oppnå de opprinnelige målene med SSC-initiativer kreves det ofte en grundig intern styring og en klar styringsstruktur, dvs. en god modell for styring av kundeforholdet.

Verktøy for den interne styringen av Felles Servicesenter og ekstern styring av kundeforholdet er et antall komponenter på områdene:
 

Driftsmodell
f.eks. misjon, mål, visjon

Organisasjonsdesign
f.eks. organisasjonsmodell, prosess- og kundeorientering

Roller og ansvar internt/eksternt
f.eks. tjenester, prismodeller, SLA

Verktøy
f.eks. styring, tidsrapporter