Øk kundekompetansen – nøkkelen til effektive administrative prosesser

 

Velfungerende støtteprosesser som er ressurseffektive og skaper verdi for virksomheten, kan etableres bare gjennom et helhetlig syn på hvordan prosessene flyter i bransjen. Dette betyr at produsenter og kunder må ta et felles ansvar for tjenesteleveransen. Studier viser at kunden i mange tilfeller opptrer splittet og stiller altfor detaljerte krav til hvordan enkelte rutiner skal utformes. I verste fall legges det nesten ingen vekt på bestillingen, og problemene havner på tjenesteleverandørens bord. PS Providers erfaring viser at en forretningsmessig kunderolle er nøkkelen til at en overlevering (og fortsatt drift) av den administrative håndteringen til en tjenesteleverandør skal bli vellykket. Dette fordi en kontinuerlig utvikling av den administrative håndteringen er for viktig til å bli overlatt helt til tjenesteleverandøren. Eksempler på suksessfaktorer for å lykkes i å etablere en forretningsmessig kundeorganisasjon er:

 

  • Tilpass din egen organisasjon til de nye forholdene – unngå skyggeorganisasjoner
  • Lag klare roller og ansvar som kan samhandle med den nye serviceenheten og dens forum
  • Fokuser på leveranser fra serviceenheten i stedet for hvordan prosessen gjennomføres

 

PS Provider støtter våre kunder i utviklingen av kunderollen for administrative tjenester. PS Providers metode retter seg inn mot følgende utviklingsbehov:

 

  • Forbedre kostnadsbevissthet og ansvarstagning blant kunder i organisasjonen
  • Avklare kunderollen ved å kategorisere ulike typer kunder og skape forståelse hos de ansvarlige ansatte
  • Hvordan maksimere verdien av tjenester som er bestilt av organisasjonen?
  • Lag forståelse av/bevissthet om hva som driver kostnadene hos leverandøren og hvordan man gjennom bedre input kan oppnå forbedring for begge parter
  • Forstå kundens og organisasjonens fokus i forholdet til leverandøren, for eksempel krav til output (kvalitet, tid), pris, prognose og samarbeidForstå kundens og organisasjonens fokus i forholdet til leverandøren, for eksempel krav til output (kvalitet, tid), pris, prognose og samarbeid