Etablering av Felles Servicesenter

 

Basert på vår erfaring støtter PS Provider sine klienter i etablering og utvikling av felles servicesentre basert på en velprøvd modell, enten det dreier seg om en bestemt prosess eller et fullverdig senter på områder som økonomi, HR , IT og innkjøp. Vi gir støtte gjennom hele endringsprosessen, fra forstudie og business case gjennom analyse, design, implementering, til videre kontinuerlig optimalisering.

 

Har du tanker om å utvikle dine støttefunksjoner? Har du behov for å øke servicenivået og effektivisere prosessene? Har du behov for å endre støtteprosesser for å møte eksterne økende krav og behov?

Har du det, kjenner du deg sannsynligvis igjen i ett eller flere av følgende utsagn:

  • Det er ingen kritisk masse eller stordriftsfordeler i organisasjonen. Ulike konsernselskaper har ulike systemer, rutiner og kompetanse som skal håndtere de samme prosessene. Dette betyr at bare en brøkdel av de potensielle skalafordelene blir utnyttet.
  • Spredningen gjør virksomheten vanskelig å forstå, og det går mye ressurser til kontroll, feilhåndtering og konsolidering.
  • En konsekvens av spredningen er at de administrative prosessene ikke er optimalisert, standardisert eller dokumentert.
  • Forholdet mellom tjenestene dine støttefunksjoner leverer og forventningene til resten av organisasjonen stemmer ikke overens.
  • Grensesnitt, roller og ansvar mellom støttefunksjonene og virksomhetene er utydelige, for dårlig definert og mangelfullt dokumentert.