Felles servicesenter

 

Basert på lang erfaring, velprøvde metoder og et ekte engasjement og interesse for våre kunders suksess og konkurranseevne tilbyr PS Provider konsulent-tjenester innen etablering og utvikling av felles servicesentre. Ved hjelp av vår årelange erfaring og dype kunnskap om effektiviseringsprosesser, støttefunksjoner og administrasjon skaper vi omfattende verdi for våre kunders støtte- og kjernevirksomhet.


Shared Service Center, SSC, er et konsept som har blitt stadig mer vanlig i løpet av de siste 15 årene. Dette er navnet på en enhet som utfører tjenester (hovedsakelig økonomirelaterte) for ulike interne kunder. I dag har et absolutt flertall (92 %) av Europas større forretningsvirksomheter sine økonomiske prosesser organisert i et SSC. Nedenfor følger en definisjon av begrepet:

 

“Med Shared Service Center menes en samordning (konsentrasjon) av beslektede aktiviteter, ofte spredt i en organisasjon, for å yte tjenester til interne samarbeidspartnere (kunder) med et felles mål om å gi både interne og, i siste instans, eksterne kunder og organisasjoner høyere verdi. SSC er organisasjonsnavnet på enheten som samler og utfører denne tjenesten. Aktivitetene legges ofte til en egen organisasjon eller enhet. SSC er ansvarlig for å formidle en eller flere prosesser, gjennom standardisering og konsentrasjon av kompetanse, til kjernevirksomheten.

 

Hensikten med å danne et felles SSC er vanligvis å oppnå besparelser, økt servicenivå og/eller å sikre et visst kompetansenivå. Kjernevirksomheten kan da konsentrere seg om sine hovedprosesser. Organisasjonen oppnår stordriftsfordeler og større konsistens i utførelsen av støttevirksomhetens tjenester, da lignende aktiviteter ikke lenger drives i ulike deler av organisasjonen.”

 

PS Provider har lang erfaring i å lykkes med å bistå svenske og internasjonale selskaper samt organisasjoner med å etablere eller utvikle felles servicesentre.