Fordeler med BPO

 

Hva er fordelene med å outsource økonomi- og HR-funksjonen til PS Provider?

 

For det første elimineres feil og ineffektive rutiner, slik at det løpende økonomiske arbeidet alltid fungerer problemfritt. For din virksomhet er det en måte å forbedre kostnadskontrollen på og gjøre besparelser.

For det andre får du en økonomiavdeling som stadig arbeider for å forbedre seg, noe som betyr at din økonomifunksjon utvikler seg i takt med din virksomhet. Du får tilgang til økonomisk ekspertise og moderne systemløsninger og kan spare inn på utgifter til lisenser og andre IT-kostnader.

For det tredje får din bedrift effektiv forretningsstøtte. Vår service inkluderer blant annet modeller og systemer for rapportering om prosjekter, tidsforbruk og reiser, i tillegg til det sentrale økonomisystemet. Når det gjelder rapportering, har PS Provider basert på lang erfaring utviklet modeller som sikrer at du alltid har tilgang til beslutningsgrunnlagene som trengs i akkurat din bedrift. Dette gjør det mulig for din bedrift å alltid ta de rette beslutningene, noe som til slutt kan skape forutsetninger for bedre resultater.