Våre tjenester

 

Innenfor tjenesten Utvikling av støtteprosesser bistår PS Provider kunder med metodestøtte og prosjektledelse for utvikling og effektivisering av større økonomiske og HR-funksjoner. Dette gjelder også for forbedring av administrative prosesser.

Som uavhengige rådgivere hjelper PS Provider deg med anskaffelse og implementering av ERP-systemer. Vi gjennomfører blant annet analyser og skaper egne beslutninger før en forestående systemendring. Når det er behov for ekstern prosjektledelse og oppgradering av ERP-systemer, hjelper vi deg med det. PS Leverandør har også en dyp og bred kunnskap om utvikling og fornyelse av avtaler om forretningssystemer, support og vedlikehold.

Sourcing Advisory betyr at PS Provider støtter deg i prosessen med å outsource hele eller deler av dine økonomi-, HR- og IT-funksjoner. Vår tjeneste består blant annet av etablering av beslutningsstøtte, valg og innkjøp av sourcingalternativer, etablering av Service Level Agreements (SLA) og utvikling av tilpassede outsourcingkontrakter.