PS Provider ble grunnlagt på 1990-tallet av fire seniorkonsulenter fra PricewaterhouseCoopers og tre private equity-konsortier. Ut fra en dybde av erfaring og kunnskap om forretningssystemer (ERP) og Business Process Outsourcing (BPO) av økonomifunksjonen har vi designet våre tjenester. Disse består av analyse og prosjektledelse, etablering av felles servicesentre, effektivitet i økonomi- og HR-funksjonen (“end-to-end”-perspektivet), benchmarking, støtteprosesser og utforming av mål og beregninger.

Videre tilbyr PS Provider uavhengige råd om analyse og utarbeidelse av egne beslutninger om systemendringer, innkjøp og oppgradering av ERP, prosjektledelse av gjennomføring, og støtte for fulltegning og fornyelse av spesialtilpassede ERP-kontrakter.

PS Provider støtter også sine kunder i prosessen med å outsource hele eller deler av økonomi-, HR- og IT-funksjoner, såkalt Business Process Outsourcing (BPO). Våre tjenester bistår i denne sammenheng med utvikling av beslutningsstøtte, valg og innkjøp av sourcingalternativer, etablering av Service Level Agreements (SLA) med leverandører og å utvikle tilpassede kontrakter med leverandører av outsourcingtjenester.