Göran har en Master of Science in Business and Economics fra Universitetet i Lund og har jobbet nesten 10 år i finanssektoren i SEB Enskilda i både Stockholm og London. Arbeidet inkluderte innledende analyse av aksjer/selskaper og deretter, og mesteparten av tiden, salg til institusjonelle kunder og store bedrifter. Göran har hatt en tilsvarende rolle i PS Provider, og deler i dag tiden mellom salg, administrasjon og noe rådgivning innen organisasjonsutvikling, performance management og prosessforbedring, med fokus på støttefunksjoner i både private og offentlige organisasjoner. Han har jobbet med organisatoriske problemstillinger og endringstiltak i mer enn 20 forskjellige organisasjoner. Blant annet erfaring fra etablering av felles servicefunksjoner/felles servicesentre i ulike selskaper og organisasjoner. Har vært involvert i transformasjons- og prosessutviklingsprosjekter i cirka 15 svenske og internasjonale organisasjoner. Ved siden av arbeidet har golf og ski (i alle former) har alltid stått i sentrum for Göran.